Home / Việc Làm Vui / Phân tích SWOT cá nhân hiệu quả, phát triển sự nghiệp vượt trội – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Phân tích SWOT cá nhân hiệu quả, phát triển sự nghiệp vượt trội – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

ViecLamVui hướng dẫn bạn Phân tích SWOT bản thân ➤ một ma trận hiệu quả để phân tích điểm mạnh và điểm yếu của bản thân cũng như chỉ ra cơ hội và nguy cơ để phát triển một sự nghiệp vượt trội ➤ Thuộc khóa học 1001 Kỹ Năng Nghề Nghiệp

Các bước phân tích SWOT cá nhân mang đến định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của bạn

  1. Xác định điểm mạnh của bạn
  2. Xem xét những điểm yếu của bạn
  3. Tìm kiếm cơ hội
  4. Xác định nguy cơ

#ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #1001KhoaHocOnline

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *